Hydro Chemie INT GmbH

EKSTRA MODERNE PRODUKTE PËR THARJEN E
LAGËSHTIRËS DHE IZOLIME TE NDRYSHME NË
NDËRTESA, SHTËPIJA ETJ

Mbrojte e garantuar e Ndërtesave. Efekt fantastik në përputhje me mbrojtjen e Mjedisit. Të gjitha këto produkte, ju afron Firma Gjermane. Hydro Chemie Süd GmbH & Co. KG

Hidro Kimia

Hydro Chemie

Firma Gjermane, prodhuese e produkteve ndërtimorë për tharjen dhe kundra lagështirës etj. Hidro Kimia (Hydro Chemie Süd GmbH & Co. KG) është prodhues inovativ për produkte Kimike . Këto produkte Kimike janë prodhuar special për sektorin ndërtimor. ( për tharjen dhe kundra lagështirës, pastrime Fasadash, pastime Rrugëkalimesh, ngjitje të çarash nëper Mure, Beton, Skulptura etj., kundra Mykut në Shtëpi, kundra Shiut që qullëson Murin, kundra Ujit që del në Bodrum, kundra Kapilaritetit, izolacioneve të ndryshme etj. (për nevoja Private, Industriale, Ushqimore. etj.). )

Pikësynimi jonë është; inovazione dhe prodhime produktesh të ekstra klase, që garantojnë efekt optimal dhe jetëgjatësi maksimale (e mbajnë shumë gjatë efektin), në përputhje me normat më të larta për mbrojtjen e Mjedisit.

Për tja arritur këtij qëllimi, eksperimentojmë me Kimistët tonë në Laboret më moderne Gjermane të Firmës tonë për të shpikur Produkte të reja, akoma më të mira dhe efiçjente.

Informohu »

Fushat e përdorimit

Spektrum

Unsere Arbeitsgebiete sind:

  • Izolacion ndërtesash ( nga i ngrohti dhe i ftohti. Rezultati 25 - 35 % Amortizacion. )
  • Mbrojte Fasadash ( kundra Shiut, ndotjes, Kripës, Eurozionit etj.)
  • Pastrim Fasadash dhe pjesëve të tjera te Ndërtesës ( Rrugëkalimeve, Myshkut, Algave )
  • Pastrim i Grafitit, bojës së Vajit , bojërave të tjera të vjetra dhe ngjitësve të ndryshëm
  • Profilaksi dhe pastrim Myku nga brëda dhe jashtë
  • Injeksione për tharjen e lagështirës, ujit , ngjitje të çarash Muri, Statujash, Beton etj.
  • Isorlim Betoni ( nuk kalon Uji, lagështira dhe shtohet rezistenca. Privat und Industrial )
  • Lyerje Betoni me lënde Kimike , për Industri, Ura, servis Makinash, Privat, Ushqimor.
Informohu »

Kujdesimi dhe kontakti

Betreuung

Ne kemi në të gjithë Germanine dhe në vëndet tuaja ( Shqipëri, Kosovë,Maqedoni, Malin e zi ) një rrjet me përfaqësues dhe specialistë të shkolluar dhe të dipllomuar në firmën tonë. Prandaj të gjithë pyetjet, problemet spezifike, nevojat këshilluese , organisimin dhe eleminimit e problemeve që dalin, organisimin e Importimit të produkteve etj. Janë të garantuara në shkallën më të lartë.

Në qoftesë dëshironi që të punoni ose të hapni aktivitet ( Firmë ) ju jipet mundësia që të këshilloheni ose të bëni një kurs dhe të specializoheni. ( edhe në gjuhën tuaj )

Informohu »