Hydro Chemie INT GmbH

EKSPERIENCA JONË
ËSHTË SIGURIA JUAJ

Ne ju afrojmë produkte që e kanë tregur cilesinë e tyre të lartë që prej dhjetra vjetësh në keto operacione pune. Ju afrojmë cilësi me garanti, mos u kënaqni me më pak.

Izolimi i Kapilaritetit

Lagështira që ngrihet nga poshtë ndërtesës dhe lagështira që del tej përtej murit janë problemet më të shpeshta që ndodhin në ndërtesat e vjetra dhe të reja.

Unsere innovativen Produkte helfen Ihnen, diese Probleme bauphysikalisch richtig zu lösen und bauschädliche Nebenwirkungen zu verhindern.

Prodhimet tona inovative ju ndihmojnë që të zgjidhni shumë probleme Fizikal-ndërtimorë dhe të evitojnë gabimet ndërtimore dhe pasojat e tyre.

Jo si Teknologjitë e tjera që injeksojn në murë kripëra dhe lëndë të tjera me atome uji.

Informohu »

Mbrojtja e Fasadës

Nëqoftëse dëshironi të mbroni Fasadën nga shiu dhe ndotja, keto produkte ju ndihmojnë në çdo lloj Fasade ( e suvatuar, direkt murë tulle,ose sipër bojës etj. )

Një efekt i veçante është edhe përmirësimi i mbajtjes së temperaturës konstante 25-35% Dhe ngjyra e jashtëme e Fasadës nuk ndryshon.

Informohu »

Rrëshira speciale ngjitëse

Nëqoftesë në Bodrum nuk është vetëm lagështirë, por del edhe ujë, kjo do të thotë që presioni i ujit që normalisht është në tokë, ka gjetur rrugën dhe futet në ndërtesë.

Atëhere keto probleme evitohen me Rrëshira speciale ngjitesë që presohen me makineri te posateshme. Nëqoftëse doni të hidhni një stresë të hollë betoni mbi betonin e vjetër, që të mbajë sa më mirë ju rekomandojmë që të përdorni PlastaPox- Harze ( rrëshire ngjitëse dhe izoluese).

Informohu »

Lëndë speciale pastrimi

Pastrimi i Fasadave të ndotura ose që kanë zënë Myshk. Pastrime Grafiti, pulla vaji në beton, Pastrimi nga bojërat e vjetëra të vajt etj. Janë shumëherë një problem mundues.

Pa u munduar dhe me efekt të shpejtë.! Keto prodhime speziale pastrimi i gjeni në sortimentin tonë .

Informohu »

Mënjanimi i Mykut

Mure të lagura, me egrasi në dhomat e banimit, shikohen të shumten e rasteve tepër vonë kur muret brënda fillojnë e zejnë një cipë te hollë Myku .

Sigurisht, patjetër duhet me e gjetur dhe me e mënjanuar futjen e lagështirës, që mos të kete lagështirë dhe egrasi, pastaj duhet patjeter që të pastrohet dhe mënjanohet Myku.

Informohu »

Impregnim betoni

Probleme me dyshemen e betonit, plasaritje, çarje, etj. PlastaDur-P, jo vetem ju ndihmon për zgjidhjen e këtyre problemeve por ka edhe veti të tjera fatastike.

Informohu »