Hydro Chemie INT GmbH

NË TË GJITHË BOTËN NË SHËRBIM.

Hidro Kimia është një firmë aktive në të gjithë botën, dhe kujdeset për Klientët personalisht nëpërmjet përfaqësuesve dhe Specialistëve që janë të shkolluar dhë janë dipllomuar në firmën tonë, që të sigurojnë dhe garantojnë kualitet shumë te lartë.

Shërbime në të gjithë Botën

Ne jemi një Firmë Gjermane më shërbim dhe kooperim Internacional. Prodhimet tona i tregëtojmë në më shumë se 19 wënde të botës, dhe gjithmonë kemi kërkesa të reja. Ne punësojmë një grup shkencëtaresh ( Kimista, Fisikantë, Matematikantë ) që të prodhojmë produkte sa më të mira dhe efiçjente. Produktet ekszistuse ti përmijsojmë vazhdimisht dhe problemet e ndryshme që dalin me i zgjidh me konpetencë.

Ne jo vetem prodhojmë dhe tregëtojmë, por shkollojmë partnerët tonë në Gjermani dhe direkt në vëndet e tyre intensiv. Ne ju japim dijen tonë dhe kemi kujdes që normat dhe standarti Gjerman kualitativ, gjithmonë të jetë standart ku prodhimet tona përdoren.

Specialistë kompetentë

Si në Gjermani ose Danimark, në Rusi ose Austri, Marok, Turqi, Ukrahinë, Spanjë, Hindi, Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, Malin e zi dhe në shumë shtete të tjera të botës, jo vetem që i gjeni produktet tona, por gjeni edhe Specialistët tonë që janë shkolluar intensiv në firmën tonë mbi teknollogjinë, produktet, si nga ana teorike ashtu edhe nga ana praktike, për zgjidhjen e çdo lloj problemi specifik dhe përdorimin e produkteve dhe vetitë e tyre.

Kompetencë në të gjithë rrugën e përdorimit. Analisirën. Artizanat. Zgjidhja e problemeve që dalin. Ne i japim shumë rëndesi çdo gjëje, çdo hapi pune, që Klientët tonë të jenë të kënaqur.

Mrojtja e ambjentit

Në çdo gjë që bën,mendo fundin dhe pasojat e punës tënde. Këte rregull ne e kemi gjithmonë parasysh kur prodhojmë produkte të reja. Ne i zgjedhim dhe prodhojmë produkte që nuk e dëmtojnë Mjedisin dhe kemi kujdes që të harxhohet sa më pak energji. Ne evitojmë sa të jetë e mundur amballazh dhe plehra.

Ku të jetë e mundur mendojmë dhe mbrojmë Mjedisin nëpermjet produkteve tona që të jene sa më natyrale dhe të mbajnë efektin sa më gjatë.