Hydro Chemie INT GmbH

Lotuclean-SF

:: Obecně

Lotucean-SF je vysoce účinný čistič s rychlým účinkem. Čistí silné a staré zašpinění plochy z betonu, vymývaného betonu, cihel, omítky, pohledového zdiva (klinker), přírodního kamene a dřeva.

Lotuclean-SF odstraňuje usazeniny vápence a průmyslového spadu na fasádách a průmyslových plochách. Čistí minerální povlaky, rez a zoxidované vrstvy na železe, dřevu, umělých hmotách a kamenech.

:: Pro jaké plochy je vhodný?

Lotuclean-SF je kyselý a proto je nutno před očistou skla, mramoru, vápence a jiných povrchů citlivých na kyselé prostředí provést zkoušku. Při čištění lesklých nebo leštěných ploch se doporučuje předem provést zkoušku. Hrozí nebezpečí zmatnění povrchu po očistě.

Sklo možno čistit bez problému. Při očistě povrchů z hliníku nechat působit krátkou dobu. Lotuclean-SF je nevhodný pro čištění eloxovaných povrchů z hliníku a zinku či podobných povrchů citlivých na kyselé prostředí.

:: Použití

Lotuclean-SF se používá podle síly a stáří zašpinění v koncentraci, která se dodává při prodeji nebo jako roztok 1:3 (1 díl Lotuclean-SF a 3 díly vody).

Masivní vrstvy mechů, lišejníků nebo jiného biotického napadení předem odstranit mechanicky. Lotuclean-SF se nanáší pomocí štětce, válečku, měkkým košťátkem nebo konvicí z umělé hmoty. U svislých ploch (fasády) se osvědčilo nanášení poléváním. Lotuclean-SF nechat 15-30 minut působit a potom omýt vodou.

Roztok Lotuclean-SF neškodí vyšším rostlinám jako jsou tráva, květiny, keře, atd. Koncentrát však může tyto poškodit.

Kyselé čističe a oplachová voda nesmí v kyselé formě do kanalizace. Proto je nutno oplachovou vodu neutralizovat. Doporučuje se použít v místě odtoku oplachové vody instalovat nepropustné fólie, na který se umístí drť z vápence (šíře cca 20 cm, výška vrstvy cca 1 cm). Průtokem oplachové vody přes drť se tato neutralizuje a potom se může tato voda zlikvidovat v kanalizaci. Použitá drť se velice dobře biologicky odbourá a může být uložena například do míst s biologickým odpadem.

Chodníky, schodiště a podobně

Masivní vrstvy mechů, lišejníků nebo jiného biotického napadení předem odstranit mechanicky. Nanést neředěný Lotuclean-SF. Nechat 15-30 minut účinkovat. Omýt proudem vody (hadice, tlaková myčka s nízkým tlakem). V případě nutnosti je možno použít i prostředek mechanického čištění. Extrémně znečistěné plochy čistit opakovaně. Pozor na rostliny, květiny a trávu. V místě kontaktu Lotuclean-SF a rostlin se doporučuje prostředí neutralizovat nasypáním drti vápence nebo zahradního vápna.

Očista fasády – pohledový beton,
pohledové zdivo, hladká minerální omítka bez nátěru

Nanést neředěný Lotuclean-SF. Nechat 15-30 minut účinkovat. Omýt proudem vody (hadice, tlaková myčka s nízkým tlakem).

K aplikaci možno použít zahradní postřikovač s odstraněnou tryskou a plochu takto „v na sebe navazujících pruzích polévat“. Pruhy mají být široké cca 50-60 cm. Lotuclean-SF nikdy nerozprašovat. Zamezí se tak nekontrolovanému pohybu kapek roztoku.

Při silném znečištění postup opakovat. Silně savé podklady předem namočit vodou s cílem zamezit pronikání čističe do stavební hmoty a vyšší spotřebě.

Očista fasády – hrubá omítka bez
nátěru barvou a ostatní silně sající plochy

Silně savé podklady předem namočit vodou s cílem zamezit pronikání čističe do stavební hmoty a vyšší spotřebě. Na takto namočenou plochu aplikovat neředěný Lotuclean-SF. Nechat působit 15-30 minut. Následně omýt nečistotu vodou.

Glazované podklady,
mozaiková fasáda

Neředěný Lotuclean-SF nebo roztok Lotuclean-SF 1:2 nanést na povrch. Nechat působit 15-30 minut. Následně omýt nečistotu vodou.

Dřevěné schody, podlahy a terasy ze dřeva

Neředěný Lotuclean-SF nebo roztok Lotuclean-SF 1:2 nanést na povrch. Nechat působit 15-30 minut. Následně omýt nečistotu vodou.

Dřevěné ploty, dřevěné pohledové
plochy, plochy z umělé hmoty

Neředěný Lotuclean-SF nebo roztok Lotuclean-SF 1:2 či 1:3 nanést na povrch. Nechat působit 15-30 minut. Následně omýt nečistotu vodou.

Skleněné plochy v průmyslu

Neředěný Lotuclean-SF nebo roztok Lotuclean-SF 1:2 nanést na povrch. Nechat působit 15-30 minut. Následně omýt nečistotu vodou.

Pozor na plochy ze zinku nebo mědi. Tyto by měly být chráněny nátěrem odolným proti kyselému prostředí nebo mechanicky. Klempířské prvky z umělé hmoty Lotuclean-SF nenapadá. Myslet na neutralizaci oplachové vody.

:: Postup po aplikaci Lotuclean-SF

Po čase účinku omýt plochu mírným proudem vody (zahradní hadice), aby se zabránilo odstřiku oplachové vody. Potom použít vysokotlaký čistič na odstranění zbytků nečistot. V případě nutnosti je možno použít i mechanické čištění pomocí kartáče.

:: Bezpečnostní doporučení

Lotuclean-SF obsahuje minerální kyseliny. Při práci používat ochranné gumové rukavice, brýle a gumovou obuv. V případě kontaktu Lotuclean-SF s kůží ihned omýt vodou. Při zasažení očí intenzivně vymýt oči vodou a vyhledat lékaře. Oblečení zasažené Lotuclean-SF odložit a opláchnout vodou.