Hydro Chemie INT GmbH

Porofin®

Porofin je vodu odpuzující beztlaková injektáž do vlhkého zdiva. Porofin vytváří kapilární hydroizolační clony – vodorovné (proti vzlínající vlhkosti), svislé (např. proti pronikání vlhkosti z obvodových stěn do navazujících vnitřních stěn) nebo plošné (např. proti pronikání vlhkosti do stěn z okolní zeminy).

Kapilární clona z Porofinu může být použita i jako nízkotlaková injektáž doplňující hydroizolační clony proti tlakové vodě. Zpravidla k zaclonění dutin, trhlin, kanálků ve vlhkém zdivu.

Porofin se obvykle používá jako beztlaková injektáž s částečným hydrostatickým přetlakem v případech, kdy má kutil možnost sám si vytvořit hydroizolační clonu. K získání potřebných znalostí pro provedení clony kutilem se doporučuje využít návodů na www.porofin.de nebo poradenskou linku +420 602 221 220. Informaci mailem se může získat na [email protected] .

více »

isophob®-k

isophob-k je hydrofobizující hydroizolační clona pro nízkotlakou injektáž zdiva. Produkt je určen pro profesionály. Je vhodný pro všechny druhy hydroizolačních clon proti zemní vlhkosti. Může se využívat jako dodatečné opatření při dodatečné hydroizolaci proti tlakové vodě. Vyznačuje se rychlostí aplikace a spolehlivostí v účinku.

více »