Hydro Chemie INT GmbH

Lotuclean-SF

:: Algemene informatie

Lotuclean-SF is een hoog-effectieve, praktisch zelfwerkzame, intensieve reiniger met snel effect om sterk en zelfs oud vuil te verwijderen. Geschikt voor oppervlakken van beton, wasbeton, pleisterwerk, baksteen, klinkers, natuursteen en hout.

Lotuclean-SF verwijdert kalklagen en industrievuil van gevels en industrieglasdaken evenals minerale bedekkingen, roest- en oxidatielagen van staal, edelstaal en andere (matig) zuurgevoelige oppervlakken van metaal, hout, kunststof en steen. Lotuclean-SF kan zelfstandig zelfs vuil van tientallen jaren oud verwijderen, zonder dat er handmatige arbeid aan te pas komt.

:: Welke oppervlakken zijn geschikt?

Lotuclean-SF is een zure reiniger, die na verloop van tijd glas enigszins kan aantasten. Het effect op zuurgevoelige natuursteen zoals marmer, dolomiet, andere soorten kalksteen en glas moet dus eerst op een onopvallende plaats getest worden.

Gevels of standbeelden van marmer of andere zuurgevoelige materialen die geen gepolijste oppervlakken hebben kunnen normaalgesproken zonder problemen met Lotuclean-SF schoongemaakt worden, omdat de verwering van het materiaal meestal zeer gering is. Desondanks is het altijd verstandig om op een onopvallende plek eerst Lotuclean-SF uit te testen. Gepolijst hoogglans-marmer wordt door het schoonmaken wel matter, glas daarentegen niet. Het schoonmaken van glas levert over het algemeen de minste problemen op.

Let alstublieft ook op onderstaande aanbevelingen t.a.v. individueel gebruik. Bij aluminium altijd voorzichtig en met een korte inwerktijd gebruiken. Niet geschikt voor geanodiseerd aluminium, zink en vergelijkbare zuurgevoelige oppervlakken.

:: Gebruik

Lotuclean-SF kan, afhankelijk van de mate en ouderdom van de vervuiling, onverdund of tot 1:3 met water verdund gebruikt worden.

Dikke moslagen eerst handmatig verwijderen. Lotuclean-SF met kwast, verfroller, zachte bezem of kunststof-gieter op het te reinigen horizontale oppervlak aanbrengen. Bij verticale vlakken (gevels) werkt overgieten ook uitstekend. Lotuclean-SF 15-30 minuten laten inwerken en vervolgens met water afspoelen.

Het afspoelwater, dat nog sporen van Lotuclean-SF bevat, is niet schadelijk voor grotere planten zoals gras, bloemen, struiken etc. Geconcentreerd is Lotuclean-SF wel schadelijk voor planten.

Zure reinigers en het water waarmee ze worden afgespoeld mogen in hun zure vorm niet in het riool terecht komen. Aangezien met name bij gevelschoonmaak grote hoeveelheden zure reinigers worden gebruikt, moet dit water eerst geneutraliseerd worden. Het is voldoende om onderaan de gevel een stuk stevig kunststoffolie (PE-folie) te leggen met daarop een dunne laag kalksteengrit. Deze laag moet ongeveer 20 cm breed en 1 cm dik zijn en de hele gevellengte dekken. Doordat het zure water door de grit spoelt, verliest het zijn zuurgraad en kan het zonder problemen in het riool terecht komen. Dit water is zeer goed biologisch afbreekbaar en kan dus in een biologisch zuiveringssysteem worden verwerkt.

Stoepen, trappen en dergelijke

Onverdunde Lotuclean-SF aanbrengen, 15-30 minuten laten inwerken (dikke moslagen eerst handmatig verwijderen) en aansluitend het losgekomen vuil met een waterstraal (tuinslang of lagedrukspuit) wegspoelen. Er kan ook nageboend worden met een schrobber als sommige plekken vuil niet vanzelf loslaten.

Op plekken met dik en oud vuil eventueel nogmaals Lotuclean-SF gebruiken. Als er langs de kant van het voetpad bloembedden of grasvelden liggen kunt u die beschermen door hier kalksteengrit overheen te strooien. Het zure naspoelwater wordt dan geneutraliseerd als het in de grond wegloopt.

Gevelreiniging bij zichtbeton,
zichtmetselwerk, glad pleisterwerk zonder verflaag

Onverdunde Lotuclean-SF aanbrengen, 15-30 minuten laten inwerken en vervolgens het losgelaten vuil wegspoelen.

Voor het aanbrengen van Lotuclean-SF op verticale oppervlakken leent een kleine kunststofpomp met een bloemen-douchekop (Gardena®-Duschkopf) zich bijzonder goed, of een tuinsproeiketel waarvan de verstuiverkop van de sproeipijp is gehaald. U moet zure reinigers nooit verstuiven, omdat u niet kunt zien waar de kleine druppeltjes terecht komen!

De Lotuclean-SF zo aanbrengen dat het ongeveer 50-60 cm van de gevel naar beneden stroomt. De ondergrond wordt op deze manier in de meeste gevallen genoeg bedekt. Slechts bij heel oud en dik industrievuil moet de behandeling herhaald worden. Sterk absorberende oppervlakken moeten eerst met water natgemaakt worden, om te voorkomen dat de reiniger te diep in het oppervlak doordringt. U gebruikt anders meer Lotuclean-SF dan nodig is.

Gevelreiniging bij ruw pleisterwerk zonder
verflaag en andere sterk absorberende oppervlakken

Sterk absorberende vlakken moeten eerst met water natgemaakt worden om te voorkomen dat de reiniger te diep in het oppervlak doordringt. Op het natte oppervlak onverdunde Lotuclean-SF aanbrengen, 15-30 minuten laten inwerken en vervolgens het losgelaten vuil wegspoelen.

Gevelreiniging bij geglazuurde
tegeltjes- of mozaiekfaçades

Naar gelang de dikte van het vuil, onverdunde of 1:2 met water vermengde Lotuclean-SF aanbrengen, 15-30 minuten laten inwerken en vervolgens het losgelaten vuil wegspoelen.

Houttrappen, terassenbodems van hout, etc

Naar gelang de dikte van het vuil, onverdunde of 1:2 met water vermengde Lotuclean-SF aanbrengen, 15-30 minuten laten inwerken en vervolgens het losgelaten vuil wegspoelen.

Houten hekken, schuttingen en kunststof oppervlakken

Lotuclean-SF is ook zeer betrouwbaar op deze oppervlakken om vuil van tientallen jaren effectief te verwijderen. Naar gelang de dikte van het vuil, onverdunde, 1:2 of 1:3 met water vermengde Lotuclean-SF aanbrengen, 15-30 minuten laten inwerken en vervolgens het losgelaten vuil wegspoelen.

Industrieverglazing

Lotuclean-SF verwijdert ook jaren oud industrievuil van glas. Op deze manier kan men moeiteloos glazen daken en andere glazen oppervlakken reinigen. Naar gelang de dikte van het vuil, onverdunde of 1:2 met water vermengde Lotuclean-SF aanbrengen, 15-30 minuten laten inwerken en vervolgens het losgelaten vuil wegspoelen.

Let op de dakgoten bij het schoonmaken van glazen daken. Dakgoten uit zink moeten vantevoren (aan de binnenkant) met een zuurbestendige laag beschermd worden. Bij dakgoten van koper (die niet zo zuurgevoelig zijn) is het voldoende een laag kalksteengrit te strooien. Dakgoten van kunststof worden door Lotuclean-SF niet aangetast. Bij het schoonmaken van daken moet u er wel op letten dat het afspoelwater geneutraliseerd wordt (zie Gebruik »).

:: Nabehandeling

Spoel na de inwerktijd de resten van de zure reiniger met een zachte waterstraal weg om te vermijden dat het zuur op ongewenste plaatsen terecht komt. Daarna met een hogedrukspuit (Kärcher®) het losgeraakte vuil verwijderen. Heeft u geen hogedrukspuit, dan kunt u dit ook doen met een tuinslang en een schrobber.

:: Werkzame stoffen

Lotuclean-SF bevat niet-ionische tensiden, mineraalzuren en schoonmaakversterker.

:: Veiligheidsaanwijzingen en advies

Lotuclean-SF bevat mineraalzuren! Tijdens gebruik rubberen beschermingshandschoenen en beschermende bril dragen! Als u Lotuclean-SF op voetpaden en gevels gebruikt, is het ook raadzaam om rubberen laarzen te dragen. Als Lotuclean-SF op de huid terecht komt, direct met water afspoelen. Als het in aanraking komt met de ogen, met veel water uitspoelen, arts raadplegen en het flessenetiket meenemen. Kleding die in contact is gekomen met Lotuclean-SF direct uittrekken en met water schoonmaken.