Hydro Chemie INT GmbH

Lotuclean-BT

:: Genel Bilgi

Lotuclean-BTeski boya, vernik katmanları, kaplama, katran ve bitüm tabakaları, grafiti, yapıştırıcı kalıntıları, güçlü yapıştırılır alçı, vb çıkarmak için mükemmel bir yeteneye sahip nötr, yüksek etkili bir temizlik maddesidir. Buna rağmen, Lotuclean-BT cilt için zararlı değildir.

Lotuclean-BT kireç bazlı boya (iç boya), kireçlenme ve silikat boya ortadan kaldırmaz, çükü bu gibi reçineler çözünür içermez. Silikat boya ve kireçlenme Lotuclean-SF kullanılarak temizlenebilir. Kireç bazlı boyabir katkı maddesi olarak Lotuclean-N ile su ile temizlenebilir. Lotuclean-BT tüm mineral, metal, ahşap, seramik, beton, doğal taş, tuğla ve eski boya katmanları, katranın vb kaldırılmasını gerektiren sıvalı yüzeylerde kullanılması uygundur.

Lotuclean-BT bir tiksotropik, renksiz, sıvı kremdir ve yüzeyleri temizlemek için bir fırça, rulo, havasız püskürtme veya yumuşak, doğal kıllı bir fırça kullanarak uygulanabilir. Tiksotropik doğası nedeniyle Lotuclean-BT dikey yüzeylerde de kullanılabilir.

:: Uygulamalar

Lotuclean-BT yüzeylere uygulanırken, kaldırılması gereken tabakanın kalınlığı veya dayanıklığına bağlı olarak, 2 saat için 20 dakika kadar oturmasına izin verin. Daha sonra boyanın ıslak tabakası bir kazıyıcı ile kaldırılabilir. Kalan kalıntı ıslaklık rengi bir basınçlı su jeti ile temizlenebilir.

Konvansiyonel boya soymanın aksine, Lotuclean-BT ile uygulama başına birkaç boya katmanları kaldırmak mümkündür, yeter ki yeterli bir miktar uygulansın ve yüzey tabakası alttaki katmandan ayırmak için daha kolay olmasın. İlk önce uygun katman kalınlıklarını belirlemek için Lotuclean-BT´yi küçük bir alanda test edin. Kural olarak metre kare başına 200-250 gram gerekli.

Lotuclean-BT’nin yeterli uygulanmadığı durumlarda ek bir ince tabaka daha sonra ilave edilebilir. Yaklaşık 20 dakika sonra ıslak kitle yumuşatılmış ve kaldırmak için hazır olacak.

:: Uygulama Örnekleri.

Eski Boya ve Lak Katmanlar, Katran ve Bitüm Katmanlar

Dikey yüzeylerde Lotuclean-BT’yi geniş bir fırça ile uygulayın. Yatay yüzeyler (katlar) üzerine Lotuclean-BT’yi yayıp uygulamak için makaralar veya yumuşak süpürgeler kullanılabilir. Boyanın gücüne bağlı olarak 30-60 dakika bekletin sonra bir kazıyıcı veya basınçlı su ile çıkartın.

Grafiti Kaldırma

Geniş bir fırça kullanarak Lotuclean-BT uygulayın. 30-60 dakika denmesine izin verin, sonra basınçlı su ile çıkartın.

Halıcılıktan Yapıştırıcı Kalıntısı

Makaralar ya da yumuşak süpürgeler Lotuclean-BT’den ince bir tabakanın yayılması ve uygulanması için kullanılabilir. Yapıştırıcının gücüne bağlı olarak 30-60 dakika bekletin, sonra bir kazıyıcı veya basınçlı su ile çıkartın.

2 Bileşenli Kaplamalar

Yukarıda açıklanan "Eski Boya ..." bölümünü kullnın. Pozlama süresikaplamanın bileşimine bağlı olacaktır ve 60 dakika ila 5 saat arasında değişir. Daha sonra mümkün ise bir kazıyıcı ile çıkartın ve bir su jeti basıncı (Kärcher ®) kullanarak yıkayın.

:: Aktif Bileşenler

Alkollü hidrokarbonlar, Geri dönüşümlü

:: S-itabirleri ve R-tabirleri

Lotuclean-BT ile çalışırken kimyasal maddelere dayanıklı koruyucu eldiven giyin.